Wystroje dawnych Grobów Pańskich

Wystroje dawnych Grobów Pańskich

Najstarsze zdjęcie inscenizacji Grobu Pańskiego pochodzi z roku 1912. Oryginał znajduje się w Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

2017

2017

Projekt aranżacji Grobu Pańskiego w 2017 roku swoją tematyką nawiązuje do współczesnego problemu wielkiej Wędrówki ludów spowodowanej wojnami, atakami terroru oraz niestabilnym "jutrem", dotykającym ludy Bliskiego Wschodu, a szczególnie Syrii.

2016

2016

Główną ideą aranżacji Grobu Pańskiego w 2016 roku były aktualne wydarzenia: „1050. rocznica Chrztu Polski”, „Rok Miłosierdzia” oraz Światowe Dni Młodzieży. Autorką była p. Ewelina Proszkowiec.

2015

2015

Celem aranżacji Grobu Pańskiego AD 2015 było przesłanie Ewangelii, która niesie nadzieję Zbawienia i pokonania śmierci oraz zwycięstwo życia. Autorami byli Joanna Woźniak i Norbert Tomczak.

2014

2014

W centralnej części instalacji autorstwa Dominiki Jasińskiej i Tomasza Tajaka znajduje się rozdarty biały całun a w jego centrum monstrancja. 

2013

2013

Motywem przewodnim tegorocznej aranżacji Grobu Pańskiego jest Rok Wiary. Na posadzce wysypano blisko dwie tony ziarna pszenicy z których wyłaniają się księgi: Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Wśród nich znajduje się monstrancja z hostią. Autorem był po raz trzeci Łukasz Murzyn.

2012

2012

Aranżacja tegorocznego Grobu Pańskiego koncentruje naszą uwagę na kondycji człowieka w relacji do Boga. Chcąc umożliwić współczesnemu człowiekowi taką refleksję zaproponowano odwrócenie tradycyjnego układu, co pozwala na oddzielenie części zarezerwowanej „tylko dla zwiedzających” od przestrzeni dla pragnących w tajemnicy Grobu Pańskiego uczestniczyć przez modlitwę i osobistą adorację.

2011

2011

Podobnie jak w 2010 roku autorem projektu wystroju grobu  był Łukasz Murzyn. Jak zaznaczył świadomie nie starał się wpisać podtekstów politycznych ani społecznych. Tegoroczna aranżacja ma być odniesieniem do triumfu śmierci pokonanej.