Grób Pański w naszym pijarskim kościele

Grób Pański w naszym pijarskim kościele

W tym roku skupiamy się na krzyżu...

Krzyże są różne i nie każdy z nich przynosi zbawienie. Są krzyże, które trudno zrozumieć, które ciążą tak bardzo, że w końcu człowiek odpycha je od siebie, porzuca…

Wystroje dawnych Grobów Pańskich

Wystroje dawnych Grobów Pańskich

Najstarsze zdjęcie inscenizacji Grobu Pańskiego pochodzi z roku 1912. Oryginał znajduje się w Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

2021

2021

W tym roku aranżacji Grobu Pańskiego podjął się znany artysta Jerzy Michał Murawski, autor „Dziennika Podróży z Ostatnią Wieczerzą” poświęconego artystycznym wizjom i interpretacjom tego wielkiego tematu. Sam twórca nazwał swoją pracę „Requiem dla Ostatniej Wieczerzy, rzecz na pustkę i nieobecność, dzwony i lament”.

2017

2017

Projekt aranżacji Grobu Pańskiego w 2017 roku swoją tematyką nawiązuje do współczesnego problemu wielkiej Wędrówki ludów spowodowanej wojnami, atakami terroru oraz niestabilnym "jutrem", dotykającym ludy Bliskiego Wschodu, a szczególnie Syrii.

2016

2016

Główną ideą aranżacji Grobu Pańskiego w 2016 roku były aktualne wydarzenia: „1050. rocznica Chrztu Polski”, „Rok Miłosierdzia” oraz Światowe Dni Młodzieży. Autorką była p. Ewelina Proszkowiec.

2015

2015

Celem aranżacji Grobu Pańskiego AD 2015 było przesłanie Ewangelii, która niesie nadzieję Zbawienia i pokonania śmierci oraz zwycięstwo życia. Autorami byli Joanna Woźniak i Norbert Tomczak.

2014

2014

W centralnej części instalacji autorstwa Dominiki Jasińskiej i Tomasza Tajaka znajduje się rozdarty biały całun a w jego centrum monstrancja. 

2013

2013

Motywem przewodnim tegorocznej aranżacji Grobu Pańskiego jest Rok Wiary. Na posadzce wysypano blisko dwie tony ziarna pszenicy z których wyłaniają się księgi: Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Wśród nich znajduje się monstrancja z hostią. Autorem był po raz trzeci Łukasz Murzyn.