Groby pańskie

Krypta, dolny kościół krakowskiego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego pijarów, gdzie znajduje się galeria "Krypta u pijarów" jest miejscem powstawania  artystycznych przedstawień Grobu Pańskiego. Te pasyjne inscenizacje od wieków budzą żywe zainteresowanie społeczności Krakowa. Aranżacji Grobów Pańskich wiele uwagi poświęcały media i środowiska opiniotwórcze. Przesłanie Grobu Pańskiego w krypcie, w zależności od momentu dziejowego, często poruszało aktualną problematykę społeczno - moralną, zawsze pamiętając o podstawowym sensie Tajemnicy Wielkiej Nocy, rozumianej jako święto pokonania śmierci i tryumf życia. Miejsce to kojarzy się przede wszystkim z działalnością i twórczością opozycyjnych artystów, którzy za czasów komunizmu organizowali spotkania i niezależne wystawy. Tutaj powstawały słynne Groby  Pańskie, będące manifestacją niezależności, buntu i oporu. Kiedy czasy walki z komunistyczną władzą przeszły już do historii, u pijarów nadal ustawiały się długie kolejki nawiedzających Kryptę. Tym razem po to, by spotkać się z wielką sztuką, choćby w Wielki Piątek 2000 r., kiedy swoje malarskie przedstawienia Męki Pańskiej prezentował znany artysta Tadeusz Boruta. Z czasem jednak coraz częściej Grób Pański u pijarów przypominał gazetową publicystykę, jakby przypadkiem wpisaną w przestrzeń Krypty. W latach 2005-2008 aranżacji Grobów Pańskich w Krypcie podejmował się pijar, o. Szymon Kurpios. W 2010 r. został po raz pierwszy ogłoszony otwarty Konkurs na projekt Grobu Pańskiego w Krypcie u pijarów. W związku z remontem pomieszczeń krypy w latach 2018 i 2019 inscenizacja kaplicy Grobu Pańskiego miała miejsce w górnym kościele. W 2020 r., po dwuletniej przerwie, konkurs został wznowiony. Nadaje mu szczególny, nowy wymiar, niezwykły barokowy wystrój dolnego kościoła – krypty, odkryty i przywrócony do świetności przez konserwatorów.

Wystroje dawnych Grobów Pańskich

Wystroje dawnych Grobów Pańskich

Najstarsze zdjęcie inscenizacji Grobu Pańskiego pochodzi z roku 1912. Oryginał znajduje się w Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

2017

2017

Projekt aranżacji Grobu Pańskiego w 2017 roku swoją tematyką nawiązuje do współczesnego problemu wielkiej Wędrówki ludów spowodowanej wojnami, atakami terroru oraz niestabilnym "jutrem", dotykającym ludy Bliskiego Wschodu, a szczególnie Syrii.

2016

2016

Główną ideą aranżacji Grobu Pańskiego w 2016 roku były aktualne wydarzenia: „1050. rocznica Chrztu Polski”, „Rok Miłosierdzia” oraz Światowe Dni Młodzieży. Autorką była p. Ewelina Proszkowiec.

2015

2015

Celem aranżacji Grobu Pańskiego AD 2015 było przesłanie Ewangelii, która niesie nadzieję Zbawienia i pokonania śmierci oraz zwycięstwo życia. Autorami byli Joanna Woźniak i Norbert Tomczak.

2014

2014

W centralnej części instalacji autorstwa Dominiki Jasińskiej i Tomasza Tajaka znajduje się rozdarty biały całun a w jego centrum monstrancja. 

2013

2013

Motywem przewodnim tegorocznej aranżacji Grobu Pańskiego jest Rok Wiary. Na posadzce wysypano blisko dwie tony ziarna pszenicy z których wyłaniają się księgi: Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Wśród nich znajduje się monstrancja z hostią. Autorem był po raz trzeci Łukasz Murzyn.

2012

2012

Aranżacja tegorocznego Grobu Pańskiego koncentruje naszą uwagę na kondycji człowieka w relacji do Boga. Chcąc umożliwić współczesnemu człowiekowi taką refleksję zaproponowano odwrócenie tradycyjnego układu, co pozwala na oddzielenie części zarezerwowanej „tylko dla zwiedzających” od przestrzeni dla pragnących w tajemnicy Grobu Pańskiego uczestniczyć przez modlitwę i osobistą adorację.

2011

2011

Podobnie jak w 2010 roku autorem projektu wystroju grobu  był Łukasz Murzyn. Jak zaznaczył świadomie nie starał się wpisać podtekstów politycznych ani społecznych. Tegoroczna aranżacja ma być odniesieniem do triumfu śmierci pokonanej.