Wystroje dawnych Grobów Pańskich

Wystroje dawnych Grobów Pańskich

Najstarsze zdjęcie inscenizacji Grobu Pańskiego pochodzi z roku 1912. Oryginał znajduje się w Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.