Ślub

Sakramentu małżeństwa narzeczeni udzielają sobie zasadniczo w kościele parafialnym. Nasz kościół pw. Przemienienia Pańskiego nie jest kościołem parafialnym dlatego część formalności załatwia się w kancelarii parafialnej Bazyliki Mariackiej.

Ślub jest możliwy w kościele pw. Przemienienia Pańskiego według następujących reguł:

 1. Najpierw należy sprawdzić czy planowany termin ślubu jest dostępny w kościele Przemienienia Pańskiego. W tym celu należy przyjść osobiście do zakrystii. Jeśli dogodny termin jest wolny to można rezerwować datę i godzinę.
 2. Od proboszcza swojej parafii (tam, gdzie obecnie mieszka narzeczona lub narzeczony) należy otrzymać licencję na zawarcie ślubu na terenie Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Parafia Mariacka), Plac Mariacki 5 w Krakowie, do której należy terytorialnie nasz kościół. Również wszelkie inne formalności przedślubne (protokół, zapowiedzi) załatwia się w parafii zamieszkania narzeczonych. Bez tych dokumentów Parafia Wniebowzięcia NMP nie wyrazi zgody na ślub w naszym kościele.
 3. W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed terminem ślubu, gdyż dokument ten straci ważność).
 4. W kancelarii swojej parafii (tam, gdzie obecnie mieszka narzeczona lub narzeczony) przedstawia się następujące dokumenty:
  • świadectwo chrztu i bierzmowania, które należy uzyskać w parafii chrztu, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu;
  • świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej; 
  • dowody osobiste narzeczonych;
  • zaświadczenie z USC o zdolności prawnej do zawarcia związku, jeśli ma to być tzw. „ślub konkordatowy” (nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu) lub odpis zawartego już związku cywilnego; 
  • świadectwo odbytych nauk przedślubnych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w poradni dla narzeczonych; 
  • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres, wiek).  
 5. Po załatwieniu formalności w parafii Narzeczonego lub Narzeczonej, minimum 21 dni przed zawarciem związku małżeńskiego, zgodę własnego proboszcza oraz uzyskaną licencję należy przekazać Rektorowi naszego kościoła. Na podstawie zgromadzonych dokumentów Rektor skieruje prośbę do Parafii Mariackiej o wystawienie delegacji. Z prośbą Rektora, pozostałymi dokumentami oraz danymi personalnymi swoimi i świadków należy udać się do biura Parafii Mariackiej w Krakowie, aby dokonać wpisu do księgi ślubów oraz uzyskać delegację.
 6. Po złożeniu wszystkich dokumentów i podpisów narzeczeni otrzymują delegację dla ojca, który będzie błogosławił związek małżeński oraz podpisane i wypełnione przez proboszcza dokumenty z USC. Dokumenty te należy zanieść do zakrystii Kościoła Przemienienia Pańskiego najlepiej jeszcze przed dniem ślubu.
 7. Odpowiednio wcześniej w zakrystii kościoła Przemienienia Pańskiego należy ustalić szczegóły uroczystości:
  • Celebrans – w ciągu tygodnia przed terminem ślubu koniecznie trzeba skontaktować się ze wskazanym celebransem mszy św. ślubnej, by omówić przebieg liturgii. 
  • Wystrój kościoła – sprawę wystroju kościoła i kwiatów należy ustalić w zakrystii. 
  • Oprawa muzyczna – w każdym przypadku należy umówić się z organistą co do gry podczas mszy św. (kontakt w zakrystii). 


Adresy:

Kolegium Zakonu Pijarów
Kościół Rektoralny pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Pijarska 2
31-015 Kraków
tel. 12 422 22 55


Parafia Wniebowzięcia NMP
Rynek 5
31-042 Kraków
Tel. 22 831 24 73


Kancelaria Parafii Nawiedzenia NMP
tel. 12 422 05 21, wew. 21

Godziny otwarcia kancelarii:
poniedziałek–piątek 10.00–12.00
czwartek i piątek 16.00–18.00