O Pijarach

Pijarzy są zakonem kontemplacyjno-apostolskim złożonym z kapłanów i braci, których głównym celem jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży. 
Hasłem zakonu są słowa: Pietas et Litterae, czyli Pobożność i Nauka.
Swoje powołanie potwierdzają składanym - obok czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - czwartym ślubem zakonnym: bezinteresownej troski o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
Pijarzy spełniają swoje posłannictwo przede wszystkim poprzez prowadzenie szkół wszystkich stopni oraz katechizację, prowadzenie świetlic opiekuńczych dla dzieci, centrum kultury CALASANZ oraz formację nauczycieli, rodziców i współpracowników. Angażują się ponadto w działalność duszpasterską w parafiach i sanktuariach, głoszenie rekolekcji oraz działalność wydawniczą i inną służącą szczególnie dzieciom i młodzieży.Założyciel Zakonu Pijarów - św. Józef Kalasancjusz

Św. Józef Kalasancjusz urodził się w Peralta de la Sal, w Hiszpanii, w roku 1557. Kilka lat po otrzymaniu święceń kapłańskich przybył do Rzymu. Tu, w ubogiej dzielnicy Zatybrze, postanowił poświęcić swe życie dla biednych dzieci. W roku 1597 przy kościele św. Doroty założył pierwszą w Europie szkołę bezpłatną, dostępną dla wszystkich bez żadnych ograniczeń, nawet wyznaniowych. Tym samym stał się założycielem nowej wspólnoty zakonnej Zakonu Pijarów i twórcą nowożytnego szkolnictwa oraz przygotował wewnętrzną reformę społeczeństwa i Kościoła.