Duszpasterze

o. dr Mateusz Pindelski SP
Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Ojciec Mateusz Pindelski od Maryi Niepokalanej urodził się 9 lipca 1975 roku w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiego Liceum Zakonu Pijarów. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1995 roku, śluby wieczyste - 24 marca 2001 roku. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W latach 2000-2007 był redaktorem naczelnym kwartalnika "eSPe". W tym czasie podjął studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, które zakończył ze stopniem doktora nauk humanistycznych. Od 2007 roku pracował jako Prowincjalny Delegat ds. Formacji Laikatu oraz przewodniczący Prowincjalnego Sekretariatu ds. Laikatu. Od 2009 do 2015 roku pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta Generalnego dla Włoch i Europy Środkowej oraz Postulatora Generalnego. Przez ostatnie cztery lata był katechetą i nauczycielem języka polskiego w pijarskim liceum w Krakowie. W 2019 roku podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany na Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.


o. Tomasz Abramowicz SP

Rektor Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i Rektor kościoła

Ojciec Tomasz Abramowicz od bł. Dawida Carlosa urodził się w 1978 r. w Gdańsku. Po ukończeniu nowicjatu pijarskiego w Rzeszowie, gdzie w 1999 r. złożył pierwsze śluby zakonne. W 2005 r. przyjął święcenia kapłańskie i przez pierwsze 3 lata pracował w pijarskiej parafii w Bolszewie k. Wejherowa. Następnie przez rok (2008/2009) mieszkał we wspólnocie przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie i od tego roku był duszpasterzem powołań. W latach 2009-2011 był ojcem duchownym w pijarskim nowicjacie w Rzeszowie i duszpasterzem młodzieży. W 2011 r. podczas kapituły prowincjalnej został wybrany Asystentem Prowincjała ds. ewangelizacji i powołań. Zadania asystenta pełnił w latach 2011-2019 będąc przez pierwsze 4 lata ojcem duchownym w pijarskim seminarium a kolejne cztery katechetą w pijarskim liceum w Krakowie. Od sierpnia 2019 jest rektorem kościoła pw. Przemienia Pańskiego i przełożonym wspólnoty zakonnej posługującej przy kościele. Katechizuje w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie.


o. Józef Tarnawski SP
Ekonom Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Ojciec Józef Tarnawski od Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej urodził się 10 sierpnia 1964 roku we Wrocławiu. Młodość spędził w Rzeszowie, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego na kierunku matematyczno-fizycznym. Pierwsze śluby zakonne złożył w Łowiczu w 1984 r., a śluby wieczyste w Krakowie 7 maja 1989 r. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 r. W latach 1990-2003 uczył w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie - był katechetą, wychowawcą, duszpasterzem, a do 1998 r. także prefektem szkoły.  W latach 90-tych działał w Radzie Szkół Katolickich. Od 1990 r. był redaktorem naczelnym kwartalnika "eSPe", który organizacyjnie przekształcił w 2001 r. w Wydawnictwo eSPe. Od 1990 r. do 2003 r. był duszpasterzem powołań w Zakonie Pijarów. Od 1995 r. do 2003 r. pełnił funkcję Asystenta Prowincjalnego ds. powołań i duszpasterstwa młodzieży. W 2003 r. wybrany Prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów sprawował ten urząd przez dwie kadencje. W latach 2009-2011 był Delegatem O. Generała ds. Powołań w Zakonie Pijarów. W latach 2011-2015 Asystent ds. Formacji Laikatu i Ekonomii, a od 2011 r. do teraz także ekonom Prowincji.


o. Jacek Stępień SP
Ekonom wspólnotyo. Jacek Wolan SP
Asystent Prowincjała ds. duszpasterstwa młodzieży i komunikacji

Ojciec Jacek Wolan od Świętych Apostołów Jakuba i Pawła urodził się w 1981 roku i pochodzi z Drohobyczki na Podkarpaciu. Jest absolwentem Technikum Elektronicznego w Przemyślu. Pijarski nowicjat rozpoczął w 2002, a święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Po święceniach został skierowany do Warszawy, gdzie był katechetą i duszpasterzem młodzieży. W latach 2012-17 pracował w parafii Kraków-Wieczysta, gdzie był duszpasterzem młodzieży, w tym Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów. Od 2017 do 2019 roku ponownie pracował w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie, gdzie był sekretarzem Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, katechetą w Szkole Podstawowej nr 3 i uczył języka hiszpańskiego w pijarskiej szkole w Warszawie. Podczas Kapituły Prowincjalnej w 2019 roku został wybrany na Asystenta do spraw duszpasterstwa młodzieży i komunikacji.