Duszpasterze

o. dr Mateusz Pindelski SP
Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Ojciec Mateusz Pindelski od Maryi Niepokalanej urodził się 9 lipca 1975 roku w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiego Liceum Zakonu Pijarów. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1995 roku, śluby wieczyste - 24 marca 2001 roku. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W latach 2000-2007 był redaktorem naczelnym kwartalnika "eSPe". W tym czasie podjął studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, które zakończył ze stopniem doktora nauk humanistycznych. Od 2007 roku pracował jako Prowincjalny Delegat ds. Formacji Laikatu oraz przewodniczący Prowincjalnego Sekretariatu ds. Laikatu. Od 2009 do 2015 roku pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta Generalnego dla Włoch i Europy Środkowej oraz Postulatora Generalnego. Przez kolejne cztery lata był katechetą i nauczycielem języka polskiego w pijarskim liceum w Krakowie. W 2019 roku podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany na Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów                                                                        o. Wojciech Wojda SP

                                                                        Rektor Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
o. Józef Tarnawski SP
Rektor wspólnoty zakonnej i Ekonom Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Ojciec Józef Tarnawski od Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej urodził się 10 sierpnia 1964 roku we Wrocławiu. Młodość spędził w Rzeszowie, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego na kierunku matematyczno-fizycznym. Pierwsze śluby zakonne złożył w Łowiczu w 1984 r., a śluby wieczyste w Krakowie 7 maja 1989 r. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 r. W latach 1990-2003 uczył w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie - był katechetą, wychowawcą, duszpasterzem, a do 1998 r. także prefektem szkoły.  W latach 90-tych działał w Radzie Szkół Katolickich. Od 1990 r. był redaktorem naczelnym kwartalnika "eSPe", który organizacyjnie przekształcił w 2001 r. w Wydawnictwo eSPe. Od 1990 r. do 2003 r. był duszpasterzem powołań w Zakonie Pijarów. Od 1995 r. do 2003 r. pełnił funkcję Asystenta Prowincjalnego ds. powołań i duszpasterstwa młodzieży. W 2003 r. wybrany Prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów sprawował ten urząd przez dwie kadencje. W latach 2009-2011 był Delegatem O. Generała ds. Powołań w Zakonie Pijarów. W latach 2011-2015 Asystent ds. Formacji Laikatu i Ekonomii, a od 2011 r. do teraz także ekonom Prowincji.


o. Jacek Stępień SP
Ekonom wspólnoty