Odpust

"...przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje swoje miłosierdzie światu, udzielając mu cennego daru, który od bardzo dawna nosi miano odpustu"

Jan Paweł II, Incarnationis misterium, nr 9

Z okazji święta patronalnego naszej świątyni, tj. Uroczystości Przemienienia Pańskiego, można zyskać tzw. odpust zupełny. Jest to odpust główny do którego przygotowujemy się przez dziewięć dni przed 6 sierpnia przez codziennie wieczorne Msze św. z kazaniem i nabożeństwa ku czci Przemienienia Pańskiego. Bezpośrednio przed dniem obchodu liturgicznego uroczystości celebruje się w naszej świątyni Triduum przygotowawcze, któremu przewodniczą zaprzyjaźnione wspólnoty zakonne.

W sam dzień odpustu Msze św. w naszej świątyni odbywają się o 8.00, 10.00, 17.00. O 19.00 ma miejsce suma odpustowa o 19.00.

Drugim odpustem jest wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej obchodzone 3 maja.


Czym jest odpust zupełny?

Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. wynika że:

  • każdy wierny może uzyskać odpust;
  • dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za zmarłych. 

Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, albowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał "automatycznie" odpust. Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia. Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki: 

  • spowiedź sakramentalna
  • Komunia eucharystyczna
  • modlitwa według intencji Ojca świętego
  • wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego