2014

2014

W centralnej części instalacji autorstwa Dominiki Jasińskiej i Tomasza Tajaka znajduje się rozdarty biały całun a w jego centrum monstrancja. 

Wielki Polak bł. Jan Paweł II wielokrotnie w swoich homiliach poruszał problem terroryzmu oraz nękających świat konfliktów. W orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku Ojciec Święty poucza, że pomimo różnych prób usprawiedliwiania terroryzmu, w świetle nauki Kościoła jest on czymś złym, dlatego domaga się zdecydowanego odrzucenia. Odnosząc się do słów Papieża, który sam 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie, padł ofiarą terrorysty, chcemy w sposób symboliczny przedstawić moment postrzału, zadanego bólu, rany. Biały całun rozpostarty od sklepienia, osłaniający częściowo centralną część krypty symbolizuje niewinność ofiary, którą poniósł na krzyżu Jezus Chrystus, w której uczestniczył Jan Paweł II, a także każda niewinna osoba ludzka. Rozerwanie tkaniny w kilku miejscach obrazuje rany.
W centralnej części instalacji w jednej z ran została wyeksponowana monstrancja - Żywy Chrystus, do której wzrok prowadzą białe kwiaty, symbol odradzającego się życia. W ich bliskim otoczeniu odnajdujemy ciało Chrystusa, integralną część całunu, świadectwo śmierci Syna Bożego, ofiary koniecznej dla odkupienia ludzi.