Galeria Krypta u Pijarów

Siedzibą Galerii Krypta u pijarów jest dolny kościół - krypta - pijarskiego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2.

Powołana w 1997 r. w przededniu  przyjazdu do kraju Ojca Świętego Jana Pawła II.

Lokalizacją galerii jest krypta kościoła pijarów, miejsce szczególne, związane historycznie z tradycją wielkiej oprawy Grobu Pańskiego w okresie Wielkiego Tygodnia. Miejsce to znane jest także z wystaw, koncertów, spektakli i wykładów organizowanych przez ruch Kultury Niezależnej.

W latach 1998-2019 galeria zorganizowała 150 wystaw  sztuki współczesnej, artystów polskich i europejskich. Artystów, już znanych, uznanych i tych dopiero rozpoczynających swą drogę. Wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, instalacji.

Ideą Galerii jest prezentacja wybitnych osobowości i istotnych zjawisk współczesnej sztuki, podejmujących w swym doświadczeniu - praktyce artystyczne myśli i pytania obecne w chrześcijańskiej przestrzeni duchowej. Galeria prócz prezentacji indywidualnych artystów polskich i zagranicznych może być organizatorem lub współorganizatorem wystaw problemowych, ogólnopolskich i międzynarodowych w salach ekspozycyjnych Krakowa, całego kraju i za granicą. Jest ona miejscem, w którym odbywają się także rozliczne koncerty, wykłady i spotkania dyskusyjne.

Rada Programowa Galerii Krypta u pijarów
prof. dr hab. Tadeusz Boruta
prof. dr hab. Adam Brincken
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
prof. dr hab. Robert Wolak - przewodniczący rady
dr hab. prof. APS Maciej Zychowicz
o. Józef Tarnawski SP
o. Eugeniusz Grzywacz SP
Karolina Jakubowska

Krytycy sztuki związani z galerią
Joanna Stasiak
Mirosława Rochecka
Krystyna Czerni
Renata Rogozińska
Janusz Marciniak
Anna Król
Anna Budzałek

Koordynacja i przygotowanie wystaw:  art. plastyk Karolina Jakubowska
 
Współpraca
Galeria w ciągu 21 lat nawiązała współpracę z wieloma ośrodkami kultury, galeriami w Polsce i za granicą. Współpracuje z wieloma instytucjami polskimi i zagranicznymi, jak z: Generalnymi Konsulatami Austrii i Niemiec, Goethe Institut, Niemiecką Izbą Gospodarczą, Wiener Krakauer Gesselschaft, Wyższymi Szkołami Plastycznymi z całej Polski, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, w Krakowie, Gdańsku, Uniwersytetami w Olsztynie i Częstochowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Akademią im. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Liceami Plastycznymi w Krakowie i Zakopanem oraz Muzeami Narodowymi a także Instytutami Polskimi w Europie-Oslo, Dusseldorfie i Ośrodkami Polonijnymi. 
Od 2002 roku projekty artystyczne realizowane w Galerii Krypta u pijarów były częścią wydarzeń kulturalnych i artystycznych w mieście i jako takie były wspierane przez Gminę Miejska Kraków. 

Kontakt:  Karolina Jakubowska - kierownik galerii, koordynator wydarzeń
e-mail: galeriakrypta.pijarzy@onet.pl

Piękna pieśń maryjna w naszym kościele i krypcie

W naszym kościele i krypcie miały miejsca nagrania maryjnych utworów muzycznych, które razem tworzą cykl kompozycji Mariusza Kramarza zatytułowany jednym z wezwań Litanii Loretańskiej Pocieszycielka strapionych. Utwory zostały wykonane przez Cracow Baroque Consort.

Konkurs na Grób Pański

Po zakończeniu prac konserwatorskich, które zasadniczo zmieniły wizualne walory krypty, powracamy w tym roku do organizacji Konkursu, któremu szczególny, nowy wymiar, nadaje niezwykły i nadzwyczajny barokowy wystrój dolnego kościoła – krypty, odkryty i przywrócony do świetności przez konserwatorów.