Odpust Przemienienia Pańskiego w naszym kościele

Odpust Przemienienia Pańskiego w naszym kościele

6 sierpnia przeżywaliśmy doroczną uroczystość odpustową w naszej świątyni. Sumę odpustową celebrował ks. prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz parafii pw. św. Floriana. Radość odpustową dzieliła z nami Schola Kalasancjusza z Bolszewa k. Wejherowa.

Zgodnie z wieloletnią tradycją wierni w naszym kościele przygotowują się do przeżycia Uroczystości Przemienienia Pańskiego przez dziewięć dni. 28 lipca rozpoczęła się nowenna ze specjalnymi modlitwami do Jezusa Przemienionego. Ostatnie trzy dni - 4, 5 i 6 sierpnia w naszym kościele trwało tzw. nabożeństwo czterdziestogodzinne. Wierni modli przez cały dzień adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

We wtorek (4.08) wieczorną Eucharystię sprawował o. Alojzy Warot z klasztoru franciszkanów reformatów a w środę (5.08) ks. Jacek Gasiński, superior Domu Kleparskiego księży misjonarzy. Odpust Przemienienia Pańskiego zwieńczony został sumą odpustową 6 sierpnia o 19.00. Przewodniczył jej ks. prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz parafii pw. św. Floriana, prepozyt tamtejszej kapituły.

W modlitwie podczas sumy odpustowej pomagała nam Schola Dzieci Kalasancjusza z pijarskiej parafii w Bolszewie k. Wejherowa, która animowała śpiew. Po sumie odbył się koncert w wykonaniu dzieci.

Tradycją naszego kościoła jest przyozdobienie ołtarza głównego kwiatami – gladiolami tzw. mieczykami na odpust Przemienienia Pańskiego. Od wielu lat wierni przynoszą te piękne kwiaty. Bardzo dziękujemy za przyniesione kwiaty i złożone na nie ofiary. Nade wszystko dziękujemy za wspólną modlitwę.