Poświęcenie kaplicy naszej wspólnoty

Poświęcenie kaplicy naszej wspólnoty

Po zakończonym remoncie klasztoru została poświęcona kaplica, która będzie służyć pijarskiej wspólnocie posługującej przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Uroczystość miała miejsce 18 kwietnia, na zakończenie dnia skupienia, który przeżywała wspólnota zakonna z Pijarskiej.

Po zakończonym remoncie klasztoru mogliśmy przeżywać uroczystość poświęcenia kaplicy domowej, która będzie służyć nam, zakonnikom posługującym przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Uroczystość miała miejsce 18 kwietnia, na zakończenie dnia skupienia, który zainicjowaliśmy w piątek wieczorem i zakończyliśmy w sobotnie południe. Dzień skupienia prowadził o. Jacek Stępień.   
W wyniku reorganizacji pomieszczeń naszego Kolegium, po dwuletnim generalnym remoncie mamy nowe miejsce do modlitwy wspólnotowej i indywidualnej. Kaplicę – decyzją ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – poświęcił o. Mateusz Pindelski, Prowincjał naszego Zakonu.
Na początku Eucharystii o. Prowincjał pobłogosławił wodę, którą poświęcił ściany naszej kaplicy modląc się słowami: Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Amen. Potem rozpoczęliśmy celebrację Eucharystii, w czasie której modliliśmy się za wszystkich zaangażowanych w długi proces remontu naszego domu zakonnego: za projektantów, inżynierów, robotników, inspektorów, konserwatorów, osoby, które wspierały nas w aranżacji pomieszczeń, za wszystkich, którzy przyczynili się do końcowego efektu. To był ważny moment dziękczynienia. Po Mszy św. kolejnym pięknym momentem obrzędu poświęcenia było umieszczenie w tabernakulum Najświętszego Sakramentu. Od tej pory Jezus Eucharystyczny jest z nami.
Dzielimy się z Wami zdjęciami z naszej uroczystości. Stylistykę naszej kaplicy wspólnotowej przygotowała dla nas Pani Anna Sapalska, której gorąco za to dziękujemy.