Ostatnia prosta - Wielki Czwartek

Ostatnia prosta - Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek w pustym kościele pojawia się przedziwne pytanie? Wrócicie po zarazie? Eucharystia, kapłaństwo, starszy pan w kożuchu i czyste nogi, to wątki na dzisiaj. Ostatnia prosta wciąż przed nami.

1. Rozważanie


Ewangelia na Wielki Czwartek (J 13,1-15)

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

2. Do posłuchania

Dzisiaj dwa utwory. Pierwszy może znacie. To tradycyjna pieśń śpiewana po liturgii w Wielki Czwartek. Muzyka i słowa: ks. Wojciech Lewkowicz a utwór jest ilustrowany obrazami  prof. Stanisława Rodzińskiego. Uwaga, tekst jest bardzo ważny.


O ile utwór z Wielkiego Wtorku był trudny (Jest drabina do nieba), to dzisiejsza propozycja numer dwa wymaga naprawdę wczucia się w klimat. Proponuję pieśń o cierpieniu Jezusa w Ogrodzie Oliwnym w języku aramejskim (języku, którym posługiwał się Jezus). Jeszcze kilka słów o wykonawcy. Jako dziecko wpadł do betoniarki i przeżył tylko cudem. Po dwóch latach poruszania się na wózku inwalidzkim zaczął chodzić o kulach. Kilka lat potem jednak został uderzony przez samochód. Popadał potem w różne nałogi, jak choćby picie perhydrolu.  Ojciec Seraphim Bit-Haribi miał nawet czarny pas taekwondo. Dzisiaj jest mnichem w asyryjskiej wiosce Kanda, 25 kilometrów o Tbilisi. Jego śpiew zna dzisiaj cały świat.3. Do oglądania i pomyślenia

Sieger Köder to niemiecki ksiądz, który był jednym z najsłynniejszych niemieckich malarzy sztuki chrześcijańskiej. Był, bo zmarł 5 lat temu. Inspirował się twórczością Chagalla i El Greco. Jego twórczość przepełniona jest kolorem a jego motto to: obrazy muszą „mówić”. Można przyglądać się im godzinami, pozwolić bohaterom opowiedzieć historię i odkrywać zamysł malarza.


4. Modlitwa

Za: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików, szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina ułożona (1864r.).

O Zbawicielu najświętszy! cześć Ci oddaję w tem upokorzeniu Twoim przed Uczniami. I nam, którzy to dziś czytamy w Ewangelii, i mnie dałeś ten przykład abym był pokornym, a nie ubiegał się za wyniesieniem nad innych; gdyby zaś Opatrzność wynieść mnie miała, abym i wtedy małym pozostał w mych oczach. O! wspomóżże mnie i umocnij, abym i ja w upokorzeniu świadczył posługi bliźnim, i chętnie uniżał się, gdy tego położenie po mnie wymagać będzie. Aby wtedy szczególnie obraz Twego upokorzenia stawał mi w oczach, gdy mnie duma jakiej urojonej wyższości będzie chciała nadymać! Utrzymajże mnie, o Panie! w pokorze i gotowości służenia bliźniemu, abym Cię mógł zawsze naśladować, i podług Twojej nauki i przykładu być cichym i pokornego serca. Amen.


Szczególnie dzisiaj proszę też o modlitwę za wszystkich pijarów i o nowe powołania do naszej wspólnoty.