Piękno Matki Boga. Wielcy malarze inspirują

Piękno Matki Boga. Wielcy malarze inspirują

- zapraszamy na wystawę ikon w Krypcie u pijarów.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej ECCLESIA, Grupa LUMEN oraz Kolegium Zakonu Pijarów Kraków-Pijarska zapraszają na wernisaż wystawy:

"PIĘKNO MATKI BOGA. Wielcy malarze inspirują

Przedstawienia maryjne od Bizancjum do Renesansu"

 który odbędzie się w dniu 16 kwietnia, we wtorek, o g. 18.00. 

Wystawa jest owocem pracy wielu artystów działających w Grupie Lumen, która powstała pod skrzydłami oo. Jezuitów i stowarzyszenia ChSTSS Ecclesia. Celem jest „chwalenie Boga poprzez sztukę”.

„Sztuka ma charakter 'sakramentalny' w tym znaczeniu, że jest nośnikiem i narzędziem, którym posługuje się Bóg, aby przygotować ducha ludzkiego na przyjęcie Jego działania i na cud łaski” (Pius XII, Przemówienie z 8 kwietnia 1952 r.). Swą obecność w Kościele i dla Kościoła Grupa chce wyrazić poprzez konkretne formy ewangelizacji. Najpierw ewangelizuje swych członków, by w ten sposób przybliżyć Boga innym. Sztuka jest niewyczerpanym i niewysłowionym skarbem katechezy.

Wystawa ma z jednej strony pokazać dorobek Grupy Lumen, już 15 letniej historii, a z drugiej jest dzieleniem się doświadczeniem i wiedzą w przeżywaniu Sacrum.

Przedstawienia Madonn z okresu bizantyjskiego i jego spadkobierców, po okres renesansu są historią nie tylko rozwoju teologicznego - mariologii - ale również historią rozwoju kanonu malarstwa sakralnego i religijnego. Malarstwo mariologiczne pokazuje spektakularną historię życia religijnego Kościoła na przestrzeni wieków. Ukazuje w boskich postaciach relacje Boga do człowieka jak i odwrotnie, człowieka do Boga. Zostaje dla nas dzisiaj pierwowzorem naszej relacji do Jezusa Chrystusa.

Eksponaty wzorowane na wizerunkach dawnych mistrzów mają przybliżyć to doświadczenie i w sposób wizualny zaciekawić, a z drugiej strony sprowokować widza do pogłębionej refleksji. To wszystko ma prowadzić do teologii fascynacji i uniesienia. Rozważania estetyczne przemieniają się w modlitwę po to, by oczami uczestniczyć w zbawczym misterium Boga.

Miejscem wystawy jest Krypta u Pijarów przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie.

Wystawa czynna jest od 16 kwietnia do 8 maja, od wtorku do soboty, w godzinach: 10.00-13.00 oraz 15.00-18.00.

Zapraszamy!