Wyeksponowane serce ks. Stanisława Konarskiego

Wyeksponowane serce ks. Stanisława Konarskiego

Po 140 latach od sprowadzenia urny z sercem ks. Konarskiego do Krakowa może być ona eksponowana.

W tym roku przypada 250. rocznica śmierci największego polskiego pijara, ks. Stanisława Konarskiego (1700-1773), wielkiego pedagoga, polityka i pisarza. Z tej okazji od początku 2022 r. prowadzony był projekt badawczo-konserwatorski dotyczący jedynej zachowanej części doczesnych szczątków ks. Konarskiego - jego serca, które ocalało po zamknięciu Collegium Nobilium w Warszawie i zostało sprowadzone do Krakowa w 1882 r.

11 października uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie złożyli ślubowanie przy sercu Patrona szkoły, a o. Prowincjał Mateusz Pindelski poświęcił nową aranżację niszy w prezbiterium kościoła pw. Przemienienia Pańskiego,  w której przechowywana jest urna z sercem. Tym samym zakończył się projekt, który obejmował badania serca, konserwację urny oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji niszy.

Na zakończenie uroczystości o. Prowincjał w imieniu o. Józefa Tarnawskiego, Przełożonego Domu Zakonnego, który kierował projektem, i wszystkich pijarów złożył podziękowania osobom, które wzięły w nim udział:
Panu Prof. Dariuszowi Zubie, Dyrektorowi Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie - za opiekę merytoryczną,
Państwu Agnieszce i Tomaszowi Trzosom z A. T. Pracowni Konserwacji Zabytków -  za konserwację urny,
Panu Jerzemu Maciejowskiemu - za wykonanie projektu nowego wystroju oraz Panu Jackowi Słowikowi z Galerii Słowik za konsultacje,
Panu Andrzejowi Starowiczowi za wykonanie płyty, sfery, napisów i konstrukcji,
Panu Maciejowi Dobrzańskiemu za pozłocenie drzwiczek,
Pani Joannie Hiżyckiej, Inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - za nadzór konserwatorski,

Pani Agnieszce Szmerek z Archiwum Prowincjalnego za przygotowanie referatu na międzynarodową konferencję naukową,
Stowarzyszeniu Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów i pojedynczym ofiarodawcom - za wsparcie finansowe.