2013

2013

Motywem przewodnim tegorocznej aranżacji Grobu Pańskiego jest Rok Wiary. Na posadzce wysypano blisko dwie tony ziarna pszenicy z których wyłaniają się księgi: Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Wśród nich znajduje się monstrancja z hostią. Autorem był po raz trzeci Łukasz Murzyn.

„Chodziło o uzyskanie wrażenia biblioteki i spichlerza w jedynym. Pszeniczne ziarno symbolizuje Eucharystię, odnosi się też do wzrostu wiary i do paschy Chrystusa" – mówił artysta; autor projektu Łukasz Murzyn.
Według niego ziarno dopiero, kiedy trafia do ziemi, przynosi owoc. „Dopóki Chrystus jest w tabernakulum, a nie w ludzkich sercach, dopóki księgi są zamknięte na bibliotecznych półkach, a nie są czytane, zmartwychwstanie nie następuje” – podkreślił Łukasz Murzyn. Jego zdaniem jeżeli z tegorocznej aranżacji miałby płynąć jakiś apel to dotyczyłby on poznania Kościoła przez katolików, czytania Pisma św. i dokumentów Kościoła”.