Trzy z dziesięciu

Trzy z dziesięciu

Druga z cyklu czterech katechez adwentowych.

W drugiej katechezie zastanowimy się nad tym, co to znaczy, że Bóg jest Osobą, i jak działanie Osób Bożych wyraża się we Mszy Świętej, a szczególnie w I, III i IV modlitwie eucharystycznej.

Plakat całego cyklu znajduje się poniżej.