Owoce modlitwy - weekend medytacyjny

Owoce modlitwy - weekend medytacyjny

14-15 maja  zapraszamy na Pijarską 2 tych, którzy modlą się indywidualnie w ciszy i potrzebują dnia intensywnej modlitwy tego rodzaju. Oferujemy wskazówki praktyczne, a także możliwość rozmowy z kapłanem lub spowiedzi. Zgłoszenia mailem.

Informacje szczegółowe o 4. Weekendzie Medytacyjnym
Termin: 14-15 maja 2022 r.
Miejsce: klasztor i kościół ojców pijarów przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie.
Inspiracją do modlitwy będą teksty liturgii słowa z V niedzieli Wielkanocy.
Propozycja przeznaczona dla osób w wieku: 18-35 lat.


Sobota
9.00 pierwsza medytacja
10.00 przerwa
11.00 powtórzenie pierwszej medytacji
12.00 dla chętnych: konferencja o przeżywaniu Eucharystii
Przerwa obiadowa (we własnym zakresie)
Od 14.00 czas na rozmowę lub spowiedź
15.00 druga medytacja
16.00 przerwa
17.00 Adoracja eucharystyczna do 18.00


Niedziela
7.30 przygotowanie się do Eucharystii
8.30 Eucharystia
9.30 śniadanie  i dzielenie się     


Zgłaszać się należy mailem do 13 maja.
Za udział można złożyć ofiarę pieniężną.
Jest to 4. i ostatnie spotkanie w tym cyklu. Rozpoczęcie następnego planowane jest jesienią. Terminy zostaną podane tutaj.