Błogosławieństwo dla narodów - weekend medytacyjny

Błogosławieństwo dla narodów - weekend medytacyjny

12-13 marca  zapraszamy na Pijarską 2 tych, którzy modlą się indywidualnie w ciszy i potrzebują dnia intensywnej modlitwy tego rodzaju. Oferujemy wskazówki praktyczne, a także możliwość rozmowy z kapłanem lub spowiedzi. Zgłoszenia mailem.

Informacje szczegółowe o 3. Weekendzie Medytacyjnym
Termin: 12-13 stycznia 2022 r.
Miejsce: klasztor ojców pijarów przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie (ze względu na sezon zimowy miejscem modlitwy będzie oratorium a nie kościół).
Inspiracją do modlitwy będą teksty liturgii słowa z II niedzieli wielkiego postu.
Propozycja przeznaczona dla osób w wieku: 18-35 lat.
Sobota
9.00 pierwsza medytacja
10.00 przerwa
11.00 powtórzenie pierwszej medytacji
12.00 dla chętnych: konferencja o dojrzałym żalu za grzechy jako warunku spowiedzi
Przerwa obiadowa (we własnym zakresie)
Od 14.00 czas na rozmowę lub spowiedź.
15.00 druga medytacja
16.00 przerwa
17.00 Adoracja eucharystyczna do 18.00

Niedziela
7.30 przygotowanie się do Eucharystii
8.30 Eucharystia
9.30 śniadanie  i dzielenie się    

Zgłaszać się należy mailem na adres: pindelski@pijarzy.pl
Udział jest bezpłatny - można złożyć ofiarę.

Kolejny termin do wakacji 2022 r.: 14-15 maja.