Ślubowanie uczniów liceum

Ślubowanie uczniów liceum

12 października uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie złożyli ślubowanie. Mszy św. przewodniczył o. Mateusz Pindelski, prowincjał.

Tradycją szkoły jest ślubowanie, które tego roku miało miejsce przy sercu patrona szkoły ks. Stanisława Konarskiego. Po kazaniu uczniowie wyciągając ręce do sztandaru Szkoły – złożyli uroczyste przyrzeczenie: że będą kształtować umysły i serca, że pozostaną wierni duchowi Ewangelii, że chcą podtrzymywać duchowe, intelektualne i patriotyczne dziedzictwo wielkiego pijara, który patronuje wybranej przez nich szkole.