Msza św. kongresowa w naszym kościele

Msza św. kongresowa w naszym kościele

W sobotę, 25 września, w naszym kościele miała miejsce Msza św. w ramach II Kongresu Duchowości Młodych - Inspirowani Kalasancjuszem, w którym wzięło udział blisko 100 osób z różnych środowisk, nie tylko pijarskich.

Mszy św. przewodniczył JE ks. bp Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, który był gościem i mówcą kongresu.

II Kongres Duchowości Młodych - Inspirowani Kalasancjuszem był czasem wspólnej modlitwy, rozmów, wymiany doświadczeń i inspirowania się swoimi doświadczeniami. Uczestnicy wzięli udział w trzech ścieżkach: Piotra, Marii i Nikodema, które realizowane były w Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie i w naszym klasztorze przy ul. Pijarskiej. Każda ze ścieżek charakteryzowała się inną tematyką i formą przebiegu. W ramach ścieżki klasycznej – Piotra odbyły się trzy konferencje: "Duchowość w Kościele dzisiaj" – o. Piotra Wiśniowskiego SP, "Modlitwa nie tylko odklepana" – bp. Artura Ważnego oraz "Eucharystia nie tylko odstana" – ks. Mirosława Malińskiego. Uczestnicy wzięli udział również w konwersatoriach oraz warsztatach: muzyka, ruch, obraz, ikona i słowo.