Męskie Gorzkie Żale

Męskie Gorzkie Żale

Zapraszamy na wyjątkowe nabożeństwo Gorzkich Żali. W tym roku będą one skierowane do mężczyzn a zaproszeni kaznodzieje wygłoszą kazania pasyjne poruszając zagadnienia związane z duchowością mężczyzny.

Wśród zaproszonych kapłanów będziemy gościć JE ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego a także: o. Mariusza Balceraka - jezuitę, br. Adama Zwierza - kapucyna,  o. Mariusza Wójtowicza - karmelitę oraz pijarów: o. Mateusza Pindelskiego, prowincjała i o. Tomasza Abramowicza.