Kontakt

Kolegium Zakonu Pijarów
Kościół Rektoralny pw. Przemienienia Pańskiego 

ul. Pijarska 2
31-015 Kraków
tel. 12 422 22 55
e-mail: kolegiumpijarska@gmail.com