Komentarz do niedzielnej liturgii słowa z Pijarskiej

Komentarz do niedzielnej liturgii słowa z Pijarskiej

W czasie pandemii szczególnie cenne jest to, co może nam pomóc w głębokim przeżyciu dnia pańskiego. Zapraszamy na cykl rozważań niedzielnych czytań prowadzonych przez o. Piotra Różańskiego, pijara z Jeleniej Góry, autora vloga Dom na skale. Szczególnie zapraszamy, bo kolejne odcinki są związane z naszym kościołem.