Triduum przed uroczystością odpustową

Triduum przed uroczystością odpustową

Tradycją przygotowań do Uroczystości Przemienienia Pańskiego w naszej świątyni jest udział w tzw. triduum. 4, 5 i 6 sierpnia będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu - okazja do przedłużonej modlitwy, udział w Eucharystii i możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

4 sierpnia wieczornej Mszy św. będzie przewodniczył ks. Jacek Gasiński CM, Superior Domu Kleparskiego w Krakowie misjonarzy św. Wincentego a`Paulo.
Dzień później, 5 sierpnia wieczorną Eucharystię i okolicznościowe kazanie wygłosi o. Stanisław Mazgaj OFM, Gwardian Klasztoru św. Kazimierza w Krakowie franciszkanów reformatów.
Uroczystości odpustowe w naszym kościele zakończą się 6 sierpnia o 19.00 sumą odpustową, której będzie przewodniczył ks. prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz Parafii pw. św. Floriana, prepozyt Kolegiaty św. Floriana.

Szczegółowy program Triduum przed odpustem:

Triduum (czterdziestogodzinne nabożeństwo)

4 sierpnia
8.00 – Msza św. z kazaniem
10.00 – Msza św. z kazaniem
10.45 – 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 – nieszpory
18.30 – nabożeństwo ku czci Przemienienia Pańskiego
19.00 – Msza św. z kazaniem – celebrują ojcowie franciszkanie reformaci, przewodniczy o. Stanisław Mazgaj OFM, Gwardian Klasztoru św. Kazimierza w Krakowie franciszkanów reformatów.

5 sierpnia
8.00 – Msza św. z kazaniem
10.00 – Msza św. z kazaniem
10.45 – 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 – nieszpory
18.30 – nabożeństwo ku czci Przemienienia Pańskiego
19.00 – Msza św. z kazaniem – celebrują księża misjonarze  - przewodniczy ks. Jacek Gasiński CM, Superior Domu Kleparskiego w Krakowie misjonarzy św. Wincentego a`Paulo

6 sierpnia
UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

8.00 – Msza św. z kazaniem
10.00 – Msza św. z kazaniem
10.45 – 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 – nieszpory
18.30 – nabożeństwo ku czci Przemienienia Pańskiego
19.00 – Suma odpustowa - przewodniczy ks. prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz Parafii pw. św. Floriana, prepozyt Kolegiaty św. Floriana.