Program Odpustu Przemienienia Pańskiego

Program Odpustu Przemienienia Pańskiego

Coroczny Odpust Przemienienia Pańskiego gromadzi licznych wiernych w naszej świątyni. Przedstawiamy program nabożeństw i już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału.

Duchowe przygotowanie do Uroczystości Przemienienia Pańskiego w naszej świątyni rozpoczyna się 28 lipca Nowenną ku czci Przemienienia Pańskiego i trwa do 6 sierpnia. Zapraszamy na codzienne nabożeństwo o 18.30 i Mszę św. z kazaniem.

4 sierpnia rozpocznie się Triduum odpustowe. Tego dnia wieczornej Mszy św. będzie przewodniczyło. Stanisław Mazgaj OFM, Gwardian Klasztoru św. Kazimierza w Krakowie franciszkanów reformatów.

Dzień później, 5 sierpnia wieczorną Eucharystię i okolicznościowe kazanie wygłosi ks. Jacek Gasiński CM, Superior Domu Kleparskiego w Krakowie misjonarzy św. Wincentego a`Paulo.

Uroczystości odpustowe w naszym kościele zakończą się 6 sierpnia o 19.00 sumą odpustową, której będzie przewodniczył ks. prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz Parafii pw. św. Floriana, prepozyt Kolegiaty św. Floriana.