29 marca 2020

1. Zgodnie z zarządzeniem władz cywilnych i kościelnych, każdorazowo na Mszy św. może być nie więcej niż 5 osób. Zapraszamy przede wszystkim te osoby, które zamówiły intencję mszalną.
2. Ks. Abp Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominamy, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, do trwania na modlitwie w domach i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
3. Informujemy, że w naszym kościele spowiadamy w dni powszednie od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 16.00. W tym czasie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do modlitwy w tym trudnym czasie.
4. Za tydzień Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. 
5. Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy Świętej zostanie odmówiona modlitwa o zaprzestanie rozprzestrzenianie się epidemii oraz zostaną odśpiewane Suplikacje.
6. Dzisiejsze Męskie Gorzkie Żale będą retransmitowane o godzinie 20.00 na stronie www.odwazni.pl/pl/mgz
7. W związku z niezbieraniem przez nas tzw. tacy dziękujemy za każdą ofiarę na utrzymanie kościoła złożoną do skarbony.
8. Dobrego tygodnia, błogosławieństwa Bożego i zdrowia życzymy.