Komunikat dotyczący Konkursu na projekt Grobu Pańskiego

Komunikat dotyczący Konkursu na projekt Grobu Pańskiego

W związku z trwającym stanem pandemii, stosownie do zarządzeń organów państwowych i odpowiednich władz kościelnych, szczególnie w odniesieniu do rozporządzeń wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski, Organizatorzy VIII. Konkursu na projekt Grobu Pańskiego w krypcie pijarskiego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie zmuszeni są zmienić wcześniejsze założenia Regulaminu Konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem komunikatu.


OGŁOSZENIE
w sprawie rozstrzygnięcia
VIII. Konkursu na projekt Grobu Pańskiego w krypcie pijarskiego kościoła
pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2

Organizatorzy VIII. Konkursu na projekt Grobu Pańskiego w krypcie Kościoła Pijarów w Krakowie: władze Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, Towarzystwa Katolickiego Domu Akademickiego wspólnie z Rektorem kościoła pw. Przemienia Pańskiego wyrażają głęboką wdzięczność wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które w terminie nadesłały prace konkursowe.
Jednocześnie w związku z trwającym stanem pandemii, stosownie do zarządzeń organów państwowych i odpowiednich władz kościelnych, szczególnie w odniesieniu do rozporządzeń wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski, Organizatorzy zmuszeni są zmienić wcześniejsze założenia Regulaminu Konkursu, co niniejszym ogłaszają: 

1. ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ W BIEŻĄCYM ROKU NIE BĘDZIE EKSPONOWANY GRÓB PAŃSKI W KRYPCIE PIJARÓW. W związku z powyższym skreśleniu podlega pkt. 9 § 2 Regulaminu Konkursu, stanowiący, że „Laureat Konkursu, którego projekt zostanie wybrany do realizacji, zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać nagrodzony projekt Grobu Pańskiego w kościele pw. Przemienia Pańskiego w terminie pomiędzy 30. marca a 8. kwietnia 2020 (włącznie).”

2. NADESŁANE PRACE KONKURSOWE ZOSTANĄ OCENIONE PRZEZ JURY KONKURSU, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU i OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI PO USTANIU PRZESZKÓD OGRANICZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ SWOBODNYCH I BEZPIECZNYCH OBRAD JURY. W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 13 § 2 Regulaminu Konkursu i nadaje mu się wyżej przytoczoną treść.

3. NAGRODA GŁÓWNA KONKURSU POZOSTAJE BEZ ZMIAN, ALE ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA NAŁOŻONE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM BĘDZIE MOGŁA BYĆ ZREALIZOWANA DOPIERO PO USTANIU OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM, CZYLI NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W DRUGIEJ POŁOWIE ROKU.

Kraków, 27. marca Roku Pańskiego 2020
we Wspomnienie św. Ruperta biskupa