Ruszył remont posadzki

Ruszył remont posadzki

Posadzka kościoła ma wyjątkowe znaczenie - zaczął się I etap remontu.

W symbolice kościoła posadzka oddziela świat doczesny, po którym idzie w procesji Kościół pielgrzymujący, od przestrzeni poświęconej zmarłym - Kościołowi oczyszczającemu się. W naszym kościele nie ma w posadzce płyt nagrobnych - jakie widzimy w starszych kościołach, ale pod nią znajduje się krypta z 51 grobami. Posadzka kojarzy się z uniżeniem człowieka przed Bogiem - na niej leżą krzyżem modlący się w szczególnych sytuacjach, ale także z fundamentami Kościoła założonego na wierze Apostołów. Posadzka w naszej świątyni jest wykonana z betonowych płytek i wiele osób zwracało nam uwagę, że w kruchcie i tylnej części kościoła jest mocno zniszczona, szpecąc pięknie odnowione ściany. Okazało się również, że deszcz i śnieg dostające się do kruchty przesiąkają do dolnego kościoła, uszkadzając freski w Krypcie.
Na początku października rozpoczął się pierwszy etap remontu obejmujący kruchtę i cześć nawy głównej. Naprawienie posadzki polega na zastąpieniu zniszczonych płytek nowymi i będzie kosztować 108 tys. zł. Ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa uzyskaliśmy połowę tej kwoty i prosimy Was o wsparcie finansowe, żeby zebrać resztę. Ofiary można wpłacać na konto podane na tej stronie oraz składać na tacę w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Już teraz mówimy: Bóg zapłać! za wszelką pomocą i zapewniamy o ofiarodawców o naszej modlitwie w ich intencji.
Jednocześnie prosimy Was o zrozumienie dla niedogodności spowodowanych remontem.