Dzięki, Wolontariusze!

Dzięki, Wolontariusze!

Zakończyła się wakacyjna akcja udostępniania kościoła zwiedzającym.

W lipcu i w sierpniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13 można było zwiedzić nasz kościół. Akcja ta była odpowiedzią na liczne prośby o możliwość zobaczenia wyjątkowego wnętrza naszej świątyni i rzeczywiście odwiedziło ją ok. 6400 osób. Nad porządkiem czuwało w sumie 21 Wolontariuszy, którzy nie tylko mieli okazję do ciekawych rozmów z turystami z całego świata, ale także modlili się za tych, którym brakowało doświadczenia Bożej obecności. Będziemy starali się w przyszłości rozszerzyć udostępnianie tej perły baroku.