Dobre wino - Weekend Medytacyjny

Dobre wino - Weekend Medytacyjny

15-16 stycznia  zapraszamy na Pijarską 2 tych, którzy modlą się indywidualnie w ciszy i potrzebują dnia intensywnej modlitwy tego rodzaju. Oferujemy wskazówki praktyczne, a także możliwość rozmowy z kapłanem lub spowiedzi. Zgłoszenia mailem.

Informacje szczegółowe o 2. Weekendzie Medytacyjnym

Termin: 15-16 stycznia 2022 r.

Miejsce: klasztor ojców pijarów przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie (ze względu na sezon zimowy miejscem modlitwy będzie oratorium a nie kościół).

Hasło: Dobre wino - nawiązuje do Ewangelii z 2. niedzieli o weselu w Kanie Galilejskiej

Propozycja przeznaczona dla osób w wieku: 18-35 lat.

Sobota
9.00 pierwsza medytacja
10.00 przerwa
11.00 powtórzenie pierwszej medytacji
12.00 dla chętnych: konferencja o dojrzałym żalu za grzechy jako warunku spowiedzi
Przerwa obiadowa (we własnym zakresie)

Od 14.00 czas na rozmowę lub spowiedź.
15.00 druga medytacja
16.00 przerwa
17.00 Adoracja eucharystyczna do 18.00


Niedziela
7.30 przygotowanie się do Eucharystii
8.30 Eucharystia
9.30 śniadanie  i dzielenie się   


Zgłaszać się należy mailem na adres: pindelski@pijarzy.pl
Udział jest bezpłatny - można złożyć ofiarę.


Kolejne terminy do wakacji 2022 r.: 12-13 marca, 14-15 maja.