Młodzież pijarska i udzielenie posług w naszym kościele

Młodzież pijarska i udzielenie posług w naszym kościele

16 października, podczas Mszy św. której przewodniczył prowincjał o. Mateusz Pindelski, dwóch kleryków pijarskiego seminarium przyjęło posługę troski o ubogie dzieci. W Eucharystii uczestniczyła także młodzież uczestnicząca w Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej.

W Zakonie Szkół Pobożnych w trakcie formacji udzielane są posługi kalasantyńskie a jedną z nich jest troska o ubogie dzieci. Tę posługę udzielił klerykom: Jakubowi Urbaniakowi i Dominikowi Zmarzowi o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w dniu wspomnienia bł. Piotra Casaniego. 

Podczas wygłoszonego kazania o. Grzegorz Misiura przedstawił postać bł. Piotra Casaniego, który był oddanym towarzyszem św. Józefa Kalasancjusza. Człowiek żyjący ubogo jest człowiekiem Ewangelii, jest w stanie poświęcić dla innych wszystko. Chrystus też pokazuje nam, czym jest ubóstwo. – On nie chciał nic zatrzymać dla siebie – mówił o. Grzegorz – dał nam wszystko z Krzyża, wszystko, czyli życie wieczne. Powinniśmy mieć wyostrzony wzrok i serce na tych, po których nie widać, że czegoś im brakuje. – Powinniśmy wyjść do nich i tak jak w dzisiejszej Ewangelii powiedzieć – nie jesteś sam –zaznaczył o. Grzegorz.  
Znakiem posługi troski o dzieci ubogie było przyjęcie przez kleryków Konstytucji napisanych przez św. Józefa Kalasancjusza.