Prośba o wsparcie finansowe

Prośba o wsparcie finansowe

Zwracam się do sympatyków naszego kościoła o pomoc finansową. Konieczna jest wymiana instalacji nagłośnieniowej. Ta, która służy w kościele od ponad 30 lat wymaga wymiany.

Firma, która podejmie się wymiany nagłośnienia w kościele przedstawiła kosztorys, który wynosi ok. 40 tysięcy złotych. Całkowity koszt prac będzie rozliczony po zakończeniu prac, które obejmą:
- całkowitą wymianę instalacji nagłośnieniowej wewnątrz kościoła,
- nowe wzmacniacz,
- nowe mikrofony stacjonarne na ołtarzu, ambonie, chórze,
- nowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych.

Drodzy Państwo, Modlący się w naszej świątyni i Przyjaciele naszej wspólnoty zakonnej!
Po mimo trudnej ekonomicznej sytuacji, w jakiej wszyscy jesteśmy zwracamy się pokorną prośbą o pomoc w wymianie nagłośnienia.

Wpłat na remont nagłośnienia można dokonywać: na konta z dopiskiem "wymiana nagłośnienia", składać w kopertach na tacę czy przekazywać osobiście.

Dziękujemy za Państwa troskę o sprawy materialne pijarskiej świątyni Przemienienia Pańskiego.
81 1600 1013 1845 5409 8000 0001
KOLEGIUM ZAKONU PIJARÓW KRAKÓW-PIJARSKA
ul. Pijarska 2; 31-015 Kraków