21 lutego - I niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. W czwartki od 19.30 adorujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie a w piątki o 18.30 odprawiamy Drogę krzyżową. 

2. Zapraszamy na Męskie Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o 18.00. W tym roku inspirują nas postaci, które towarzyszyły Jezusowi w ostatnich chwilach życia. Dzisiejszy temat kazania pasyjnego: Z Piłatem. Czy prawdę można odnaleźć? Za tydzień kaznodzieją pasyjnym będzie o. Szymon Hiżycki, opat tyniecki. Tematy kolejnych kazań na plakacie w kruchcie kościoła i na naszej stronie www.pijarska.pijarzy.pl.

3. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Pana Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych.

4. Jutro w liturgii przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

5. Studentów zapraszamy na miniwykłady z teologii. Będą one w niedziele Wielkiego Postu w krypcie o 20.00 a tematem będą Główne Prawdy Wiary.

6. Zakończyliśmy remont krypty. Po dwóch latach możemy zobaczyć odrestaurowane święte schody oraz freski i malowidła ścienne. Umożliwiamy zwiedzenie z przewodnikiem tych pomieszczeń od wtorku do soboty od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 17.00. 

7.  Życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.